Gaji RM 4000 tetapi miskin bandar?

Kehidupan di bandar sangat berbeza dengan kehidupan di kampung. Dari segi infrastruktur, kemudahan, peluang pekerjaan dan taraf hidup, penduduk di kawasan bandar mendapat banyak kelebihan berbanding mereka yang duduk di kawasan kampung. Hal ini menggalakkan kadar migrasi penduduk kampung ke kawasan bandar dan secara tidak langsung meningkatkan kadar kepadatan populasi di kawasan bandar. Trend perpindahan ini dilihat berlaku secara aktif dalam beberapa dekad kebelakangan ini dan menggalakkan lagi pembangunan di kawasan bandar.

Antara faktor utama timbulnya isu miskin bandar adalah kerana ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Tatkala negara kita sedang mengalami fasa pembangunan dalam dekad-dekad sebelumnya, maka ramai warga yang tinggal di luar bandar berhijrah ke kawasan bandar dengan harapan untuk mengubah taraf kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Dalam kata lain, fenomena penghijrahan ini dinamakan sebagai mobiliti sosial.

Definisi & Maksud Miskin Bandar

Miskin bandar disebabkan oleh pelbagai kekurangan yang ketara dari pelbagai aspek. Secara umumnya, mereka adalah golongan yang dianggap tersepit kerana mereka tidak layak untuk mendapat bantuan daripada kerajaan, dan pada masa yang sama mereka tidak mampu untuk berbelanja seperti golongan berpendapatan tinggi. Masalah ini menjadi masalah utama perbezaan ekonomi penduduk di bandar.

Secara faktanya, isu miskin bandar yang kerap timbul kebelakangan ini, adalah berdasarkan kepada Paras Garis Kemiskinan (PGK) yang terbaru, yakni keluarga dengan nilai pendapatan sebanyak RM2,150 sebulan juga sudah dikategorikan sebagai miskin bandar. Dengan kos sara hidup yang tinggi, pendapatan dengan nilai sedemikian sangatlah tidak mencukupi bagi mereka menyara kehidupan sekeluarga. Namun miskin bandar ini bukanlah hanya boleh diukur dari segi kewangan sahaja, malahan ada pelbagai lagi kriteria yang boleh menjadi kayu ukur.

Walaupun  kadar miskin bandar ditetapkan pada aras pendapatan sebanyak RM2,150 namun, ia tertakluk kepada jumlah isi rumah. Bagi yang mempunyai jumlah tanggungan yang ramai, sudah pasti bebanan itu lebih terasa jika dibandingkan dengan mereka yang mempunyai tanggungan yang sedikit. Jadi tidak hairanlah, mereka yang bergaji RM 4000 sebulan tetapi mempunyai 6 orang anak boleh dikategorikan sebagai miskin bandar juga. Kos yang tinggi diperlukan untuk menyara keluarga lebih-lebih lagi dikawasan bandar.

IED (International Institute for Environment and Development) sebuah badan kajian dasar bebas menyenaraikan beberapa perkara sebagai aras kepada kemiskinan bandar, selain daripada pendapatan:

 • Kualiti kediaman yang buruk dan perumahan yang sesak
 • Kekurangan bekalan air yang selamat dan mudah didapati;
 • Sistem sanitasi, saliran dan pengumpulan sisa pepejal yang buruk;
 • Kekurangan akses ke perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan kecemasan dan
  khidmat keselamatan seperti polis
 • Akses yang sukar untuk ke  sekolah atau sistem pendidikan kerajaan;
 • Tinggal di kawasan berisiko tinggi terhadap bencana.

Sehubungan dengan itu kerajaan telah merangka beberapa program yang dikhususkan bagi membantu masyarakat untuk keluar dari kemelut kemiskinan bandar ini. Antara program-program yang dianjurkan adalah 

 • Program Bantuan Perumahan
 • Program Bantuan Pengupayaan Ekonomi
 • Program Bantuan Peningkatan Tahap Kesihatan
 • Program Bantuan Pengupayaan Pendidikan

Cara untuk keluar dari golongan "miskin bandar"

Masyarakat dan kerajaan perlu bersama-sama membantu antara satu sama lain bagi menyelesaikan segala masalah yang timbul. Beberapa inisiatif boleh diambil kira oleh kerajaan dan juga individu yang terlibat bagi mengurangkan angka mereka yang termasuk dalam golongan miskin bandar.

Individu

 • Harus memiliki kemahiran-kemahiran tertentu kerana terdapat banyak insititut yang ingin melahirkan insan yang berkemahiran dari  pelbagai bidang. 
 • Melengkapkan diri dengan kelulusan yang tinggi yaitu salah satu langkah yang perlu diambil untuk menempatkan diri dalam sektor pekerjaan. 

Kerajaan

 • Memberi sokongan dan bantuan pembiayaan pendidikan yang lebih sistematik dan meluas bagi membantu golongan miskin bandar. 
 • Mengutamakan keperluan asas penduduk bandar termasuklah menambah dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang sesuai, memberi bantuan pendidikan dan kesihatan (melalui subsisi), mengawal kenaikan harga barangan asas, minyak dan perumahan sebanding dengan tumpuan terhadap projek pembangunan ekonomi dan fizikal. Projek-projek tersebut banyak memberi faedah dan keuntungan kepada sebahagian golongan dalam masyarakat dan tidak kepada golongan miskin sahaja. 
 • Mengkaji dan menetapkan semula kadar gaji dengan berpandukan kepada anggaran kos-kos perbelanjaan asas bulanan (makanan, pendidikan, kesihatan, perumahan, pengangkutan) golongan yang dikategorikan miskin bandar. 
 • Pengukuran golongan miskin bandar perlulah berasaskan kepada “jumlah pendapatan isi rumah – kadar perbelanjaan keperluan asas.” Ini memerlukan kajian komprehensif untuk membina indikator-indikator pengukurannya. 
 • Menyediakan sokongan kewangan termasuk pinjaman dan subsidi kepada golongan miskin bandar untuk memulakan perniagaan sendiri. 
 • Mewujudkan inisiatif-inisiatif tertentu kepada majikan agar mengambil golongan tiada pekerjaan, dibuang kerja dan menganggur sebagai pekerja sebanyak yang mungkin. Inisiatif tersebut termasuklah pengurangan/pengecualian cukai, sokongan kewangan dan sokongan teknikal yang sewajarnya.
 • Memperbaiki dan meningkatkan lagi mutu dan perkhidmatan sistem pengangkutan awam. 
 • Melibatkan golongan miskin bandar dalam proses pembuatan keputusan berhubung dengan program untuk mereka dan mengadakan bengkel-bengkel berkaitan untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam pelbagai aspek dan bidang.

Sudahkah Anda Bersedekah Hari Ini?

Jika belum jom sama-sama dengan Perkim Datuk Keramat membantu mereka yang dalam kesusahan seperti asnaf, ibu tunggal, mereka yang menghidap penyakit kronik , muallaf, anak yatim dan pelbagai lagi. Sesungguhnya sedikit sumbangan anda, memberi 1000 kemanisan untuk mereka

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *