PERISTIWA PENTING DALAM BULAN SYAWAL

PERISTIWA PENTING BULAN SYAWAL

PENGENALAN

Bulan Syawal merupakan bulan ke-10 dalam takwim Hijrah. Pada 1 Syawal, umat Islam merayakan Hari Raya Aidilfitri sebagai perayaan setelah menjalani ibadah puasa pada bulan sebelumnya iaitu bulan Ramadan. Hari Raya Aidilfitri ialah pemberian Allah SWT kepada hamba-Nya. Bulan ini dikatakan sebagai bulan yang istimewa untuk umat Islam. Terdapat beberapa peristiwa bersejarah yang berlaku pada bulan ini. Sejarah-sejarah yang berlaku pada bulan Syawal ini sangat penting untuk diketahui oleh kita selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW, selain daripada kita mengingati kembali kisah-kisah luar biasa perihal cubaan dan ujian yang menghalangi dakwah Rasulullah SAW, kita juga dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah tersebut.

Di antara sejarah yang berlaku pada bulan Syawal ini terbahagi kepada tiga bahagian, (1) peperangan; (2) pernikahan; dan (3) sejarah lahirnya ulama. Sejarah pertama merupakan sejarah paling banyak yang akan diulas dalam penulisan kali ini, di mana hal ini menjadi sandungan dalam ujian kepada dakwah baginda Rasulullah SAW. Sejarah yang kedua merupakan beberapa catatan baginda nabi Muhammad SAW yang melangsungkan akad nikah di bulan Syawal, kerana inilah tidak hairan bulan ini sinonim bagi masyarakat kita dikenali dengan istilah “bulan nikah”. Dan sejarah yang ketiga ini merupakan peristiwa kelahiran dan wafatnya ulama-ulama tersohor pada bulan ini. 

PERANG UHUD

Perang Uhud berlaku pada tahun ketiga di bulan Syawal setelah hijrahnya baginda nabi Muhammad SAW ke Madinah, sepertimana yang telah disebutkan oleh ulama-ulama sejarah, seperti Imam Ibnu Kathir dalam salah satu karyanya, Sirah Nabawiyah li Ibn Kathir, dan Syeikh Muhammad Said Ramadan al-Buthi dalam Fiqh Sirah Nabawiyah. Perang Badar terjadi disebabkan rasa dendam orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin kerana terbunuhnya saudara-saudara mereka pada saat terjadinya perang Badar. Pimpinan mereka mengajak rakyatnya untuk menuntut bela atas kekalahan. Selain itu, juga sebagai bentuk pemulihan kehormatan kepada masyarakat Arab setelah mereka dipaksa mundur dengan kekalahan dalam perang Badar. Dalam perang ini, pasukan umat Islam terdiri dari 1000 orang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan disertai dua tentera berkuda, dan 100 pasukan mengenakan baju besi. Nabi juga mengutus tiga panglimanya, iaitu Mus’ab bin ‘Umair, Usaid bin Hudhair, dan Hubab bin Munzir. Sedangkan pasukan dari kalangan arab Quraisy terdiri dari 3000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dengan disertai 100 orang tentara berkuda dan 700 orang pasukan mengenakan baju besi. Kesudahannya dalam peperangan ini pihak kaum Quraisy berhasil meraih kemenangan dan dapat memukul mundur umat Islam.   

PERANG KHANDAK

Perang Khandak yang juga dinamakan sebagai Perang Ahzab berlaku pada bulan Syawal tahun kelima Hijrah. Khandak bermaksud parit, manakala Ahzab bermaksud bersekutu. Perang tersebut dinamakan Khandak kerana kaum muslimin menggali parit mengelilingi Kota Madinah sebagai strategi peperangan. Perang tersebut turut digelar Ahzab kerana bersatunya musuh dari kabilah Arab, Yahudi dan Habsyi menentang kaum muslimin. Perang Khandak diikuti oleh 3000 orang umat Islam melawan kaum kafir dengan kekuatan 10000 orang, menurut pandangan sebahagian para ulama sejarah mengatakan bahawa jumlah keseluruhan kaum kafir 15000 pasukan, dengan gabungan antara orang kafir Mekah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi yang lain. Pemicu terjadinya perang Khandak ini adalah disebabkan seruan dan ajakan orang-orang Yahudi kepada beberapa kelompok dan para pembesar. Mereka sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum Muslimin semakin meluas dalam menyebarkan agama Islam, mereka juga iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih oleh umat Islam. 

Kaum Yahudi telah mula membangun strategi, dengan cara melakukan konspirasi baharu untuk mengumpulkan pasukan yang ramai dalam menyerang kaum Muslimin. Rencana jahat itu dapat di kesan oleh kaum Muslimin, dan disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian baginda mengajak para sahabat untuk bermusyawarah (berbincang). Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan cemerlang. Ia mengusulkan agar umat Islam menggali parit di wilayah utara kota Madinah, iaitu daerah yang dapat menghubungkan antara kedua hujung daerah Harran Waqim dan Harrah al-Wabrah, daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh. Adapun pada sisi lainnya, sudah menjadi benteng, kerana terdapat gunung-ganang yang tinggi, yang dipenuhi pohon kecil, dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga menyulitkan bagi unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Strategi ini diterima oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat yang lain, kerana ianya dapat mengatasi akan jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Dengan strategi cemerlang dari salah seorang sahabat dari Parsi, umat Islam akhirnya diberi kemenangan.       (Syeikh Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syari’ah wal Manhaj, [Darul Fikr: 1418], halaman 263).   

PERANG HUNAIN

Perang Hunain berlaku pada bulan Syawal tahun 8 hijrah di lembah Hunain, iaitu sebuah lembah yang menjadi penghubung antara kota Mekah dan Thaif. Perang Hunain merupakan pertempuran yang terjadi antara pasukan Islam dengan Suku Hawazin dan Tsaqif. Disebut dengan “Perang Hunain” kerana pertempuran ini berada di Lembah Hunain yang terletak tidak jauh dari Thaif. Pada pertempuran ini pasukan Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan membawa 12000 pasukan. Dari 12000 pasukan tersebut, 10000 di antaranya berasal dari Madinah dan 2000 pasukan dari Mekah. Sedangkan Suku Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf an-Nashri dengan membawa 4000 pasukan. Suku Hawazin ini juga berhasil mendapat dukungan dari berbagai kabilah seperti Bani Jutsyam, Bani Sa’ad bin Bakr, dan Auza dari Bani Hilal. 

Penyebab berlakunya peperangan Hunain yakni ketika peristiwa pembebasan Kota Mekah, Nabi Muhammad SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana. Saat peristiwa itu terjadi, membuatkan orang-orang Arab tunduk dan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Namun, rupanya ada dua suku dari kabilah Badui, suku Hawazin dan Tsaqif yang belum tunduk dengan Islam. Kedua suku tersebut kemudian berinisiatif untuk menyerang Islam terlebih dahulu sebelum mereka di serang. Nabi Muhammad SAW yang mendengar rencana mereka, kemudian mengutus Abdullah bin Abi Hadrad al-Aslami untuk meyelidiki kebenaran berita tersebut. Setelah memastikan kebenaran informasi itu, Nabi Muhammad SAW pun menyiapkan pasukannya untuk berperang. Ketika itu, pasukan Islam yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW sampai di Lembah Hunain, mereka mendapat kejutan dari pasukan yang dipimpin oleh Malik bin Auf an-Nashri. Pasukan Islam disergap dengan anak panah dan berbagai senjata yang lainnya hingga bercerai-berai. Melihat kondisi seperti ini, Nabi Muhammad SAW pun langsung memanggil pasukan tersebut agar datang ke arah Nabi Muhammad. Namun sayangnya suara Nabi Muhammad tidak terlalu terdengar lantaran kebisingan yang terjadi di tengah peperangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun meminta kepada Abbas untuk membantunya, sehingga setelah Abbas berteriak memanggil pasukan Islam, mereka pun memenuhi panggilan itu. Di sinilah Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan kembali pasukan dan melakukan serangan balik hingga akhirnya berhasil memperolehi kemenangan. Perang Hunain ini pun dimenangi oleh tentera Islam dan memperoleh harta rampasan perang dan tawanan dalam peperangan ini..

PERANG THAIF

Perang Thaif berlaku pada bulan Syawal tahun 8 Hijrah, setelah meletusnya perang Hunain. Dalam perang ini, pasukan kaum muslimin mengejar sisa-sisa pasukan Quraisy yang melarikan diri dari perang Hunain, yang bersembunyi di dalam benteng kota yang kukuh, sehingga umat Islam tidak dapat menembus benteng. Melihat keadaan tersebut, akhirnya Rasulullah SAW mengubah taktik penyerangan, dengan menyekat seluruh kawasan di wilayah Thaif. Pada akhirnya penduduk Thaif menyerah dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan pasukan Islam. (Syeikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Makhtum, [Cetakan Darul Wafa], juz I, halaman 408).  

PERNIKAHAN NABI MUHAMMAD SAW

Bulan Syawal juga dikenali sebagai bulan pernikahan. Kerana rata-rata dikalangan masyarakat pada bulan ini melangsungkan akad pernikahan. Hal ini adalah sebagai sebuah langkah dan upaya bagi mereka untuk mengikuti salah satu daripada amalan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu melangsungkan pernikahan di bulan Syawal. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah ra dan Sayyidah Ummu Salamah ra, adalah merupakan salah satu dari peristiwa bersejarah yang berlaku di bulan Syawal. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat, iaitu:

   عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ  فِى شَوَّالٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ   

Maksudnya: “Dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah saw menikahiku di bulan Syawal. Dalam riwayat yang lain: Sungguh Nabi menikah dengan Ummu Salamah ra pada bulan Syawal.”  

KELAHIRAN DAN WAFATNYA IMAM BUKHARI

Salah seorang ulama tersohor yang tidak asing dalam dunia Islam adalah Imam Bukhari. Ia memiliki sumbangan yang sangat banyak dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hadits. Hadits baginda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak hanya berjumlah ratusan, namun mencapai ribuan, sepertimana yang tertulis dalam salah satu karyanya, iaitu Sahih Bukhari. Peristiwa Imam Bukhari yang menjadi catatan sejarah pada bulan Syawal adalah hari kelahiran dan wafatnya. Ia dilahirkan pada hari Jumaat tanggal 13 bulan Syawal pada tahun 194 Hijrah di kota Bukhara, Uzbekistan. Ia juga wafat pada bulan Syawal, iaitu malam 1 Syawal (malam hari raya Aidil Fitri), kemudian dimakamkan (dikebumikan) pada hari raya tanggal 1 Syawal. (Syekh Ahmad Bilal, As-Sirajul Munir fi Alqabil Muhadditsin, [Cetakan Darul Ibn Hazm], halaman 356).   

Demikian enam peristiwa sejarah penting yang berlaku pada bulan Syawal dari masa ke masa. Semoga ianya dapat menjadi inspirasi dan pemangkin semangat bagi kita untuk terus meneladani perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW.

Wallahua’lam.

Menarik bukan peristiwa yang berlaku dalam bulan syawal. Ayuh kita cipta peristiwa dalam bulan Syawal dengan bersedekah. Semoga peristiwa ini menjadi asbab kita memudahkan urusan dan membantu golongan yang memerlukan. Sila klik pada butang “Bantu Mereka” dibawah dan  menyalurkan sumbangan. Terima kasih.

Sudahkah Anda Menjadi Tangan Yang Memberi?

Jika belum jom sama-sama dengan Perkim Datuk Keramat membantu mereka yang dalam kesusahan seperti ibu tunggal, mereka yang menghidap penyakit kronik dan pelbagai lagi. Sesungguhnya sedikit sumbangan anda, memberi 1000 kemanisan untuk mereka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top